Markus Maulavirta: Unohtuiko jotain - Nykyajattelua kyseenalaistava keittokirja

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999, 10§ ja 24§) ja UE:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laatimispäivä 21.9.2019

REKISTERINPITÄJÄ

Unohtuiko Jotain -tekijätiimi
myynti@unohtuikojotain.fi
Marcuisine Oy, y-tunnus 2253677-0
Graphause Oy, y-tunnus 2523806-6

REKISTERIASIOITA HOITAA

Tuukka Kouri
myynti@unohtuikojotain.fi

ASIAKASREKISTERI

Rekisteri sisältää kaikki asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat tiedot. 

Rekisterissä olevat tiedot hankitaan pääasiassa henkilöltä itseltään. Tietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen eli sopimukseen. Asiakassuhteen hoitaminen ei ole mahdollista ilman tietojen antamista. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointi- ja tiedotustarkoituksiin oikeutetun edun perusteella. 

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muita teknisiä suojakeinoja hyväksikäyttäen. Rekisteriin on pääsy vain rekisterinpitäjällä ja hänen valtuuttamillaan palveluntuottajilla. Kaikkia käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille säännönmukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille näiden lakiin perustuvan tietojensaantioikeuden toteuttamiseksi. Muutoin tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai valtuutuksella. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Henkilöllä on oikeus tarkastella ja muuttaa rekisterissä olevia tietoja. Tietojen poistaminen on mahdollista lain edellyttämän säilytysajan jälkeen. Tietojen muuttamiseksi henkilön on tehtävä kirjallinen pyyntö ja toimitettava se rekisteristä vastaavalle henkilölle. Henkilön tulee voida todistaa henkilöllisyytensä pyyntöä tehdessään.